Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 5. 3. 2018 do 11. 3. 2018

Oznámení v týdnu od 5. 3. 2018 do 11. 3. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

5.3. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

6.3. Úterý

13:00 pohřeb se mši svatou – Záblatí, + Josef Pop

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + z rod. Peroutků a Helerů

7.3. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jana Turková

8.3. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, Za rod. Šísl

9.3. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Heřman Keymar – kněz

10.3. Sobota

17:00 mše svatá  – Dub, + Jan a Marie Božkovi, Anna Krepsová

18:30 mše svatá  – Vlachovo Březí, + Daniela Adamčíková

11.3. Čtvrtá neděle postní

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, Za Boží pomoc pro rodiny

09:30 mše svatá – Lažiště, + František a Albína Šísl, syn František, + z rod.

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Dnes 4. 3. 2018 ve Vlachově Březí vás srdečně zvu na farní kávu v 15:00 hod.

V úterý, středu a v sobotu ráno budou mše svaté ve Vlachově Březí sloužené na faře. V pátek, sobotu večer a neděli budou mše svaté sloužené v kostele. Děkuji za pochopení.

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat půl hodiny před mši svatou následovně:

Čtvrtek – ve farním kostele Sv. Mikuláše v Lažišti

Pátek – ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí

Sobota – ve farním kostele Rozeslání dvanácti apoštolů v Dubu

Neděle – ve farním kostele Sv. Václava v Předslavicích  – ve farním kostele Umučení sv. Jana Křtitele v Záblatí


Z pátku 9. 3. 2018 od 18:00h. na sobotu 10. 3. 2018 do 18:00h. bude probíhat na faře ve Vlachově Březí Eucharistická adorace: „24 hodin pro Pána“ Podle výzvy papeže Františka – „za obracení hříšníků.“ Závazně se můžete zapsat na rozpisu v kostele, nebo na faře.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky