Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 31. 12. 2018 do 6. 1. 2019

Oznámení v týdnu od 31. 12. 2018 do 6. 1. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

31.12. Pondělí – Silvestr

15:30 mše svatá – Lažiště, + Marie a Václav Pojsl, rodiče a sourozence

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

1.1. Úterý – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok

09:30 mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

2.1. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Sr. M. Marcela

3.1. Čtvrtek

11:00 pohřeb – Předslavice, + Vojtěch Babka

4.1. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Marii a Bohouše

5.1. Sobota

17:00 bohoslužba slova – Dub

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Za členy živého růžence a jejich rodiny

6.1. Neděle – Slavnost Zjevení Páně

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, Za zemřelé dárce

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + o. František Benda – jáhen

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky