Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 7. 1. 2019 do 13. 1. 2019

Oznámení v týdnu od 7. 1. 2019 do 13. 1. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

7.1. Pondělí

08:00 – 16:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

8.1. Úterý

9.1. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Lubomír, sestra Helenka, rodiče

10.1. Čtvrtek

11.1. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Štěpán, rodiče s obojí strany

12.1. Sobota

17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub, + Jan

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, + Jiří Šlapák a duše v očistci

13.1. Neděle – Svátek křtu Páně

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, Za zemřelé dárce

09:30 mše svatá – Lažiště, Za zemřelé dárce

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky