Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 28. 1. 2019 do 3. 2. 2019

Oznámení v týdnu od 28. 1. 2019 do 3. 2. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

28.1. Pondělí

29.1. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře, Za živou rodinu Veselských, Blažkovi a Svobodovy

30.1. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře, Na úmysl celebranta

31.1. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště, Na úmysl celebranta

1.2. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře, Za Boží pomoc a ochranu pro Kateřinu a Adama

2.2. Sobota

16:00 Fatimské večeřadlo – Vlachovo Březí – na faře

16:30 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře

3.2. Čtvrtá neděle v mezidobí

08:30 mše svatá – Záblatí, Na úmysl celebranta

09:30 mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V sobotu 2. 2. 2019 na svátek Uvedení Páně do chrámu při mši svaté v 16:30 bude žehnání svíček.

V neděli 3. 2. 2019 při mši svaté udělím všem přítomným svetoblažejské požehnání.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky