Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019

Oznámení v týdnu od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

11.2. Pondělí

12.2. Úterý

13.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře, Poděkovaní za Boží pomoc od zlého

14.2. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště, Za zdraví a Boží pomoc a potřebné milostí pro Annu, Marii a Annu

15.2. Pátek

10:30 pohřeb – Lažistě, Milan Boška

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře, + Ivana, Štěpán, Viktor, Štěpán

16.2. Sobota

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, + Jaroslava a Jan Bělohlávkovi

17.2. Šestá neděle v mezidobí

09:30 mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V úterý, středa a pátek budou mše svaté ve Vlachovo Březí sloužené na faře. V sobotu večer a neděli budou sloužené v kostele. Děkuji za pochopení.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky