Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019

Oznámení v týdnu od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

18.2. Pondělí

19.2. Úterý

13:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Jan Pavelka

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře, Za Boží pomoc pro Jakuba a jeho rodinu

20.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře, Za zdraví a Boží pomoc pro Marka

21.2. Čtvrtek

22.2. Pátek

10:30 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Jan Kůs

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – na faře, Za Františka a Marii

23.2. Sobota

17:00 bohoslužba slova – Dub

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

24.2. Sedmá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V úterý, středa a pátek budou mše svaté ve Vlachovo Březí sloužené na faře. V sobotu večer a neděli budou sloužené v kostele. Děkuji za pochopení.

V neděli 24. února 2019 bude probíhat sbírka „Svatopetrský ha­léř“

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky