Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019

Oznámení v týdnu od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

25.2. Pondělí

26.2. Úterý

09:00 mše svatá – Lažiště, Za kněze a jáhny našeho vikariátu

27.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jarmila Dubeňová

28.2. Čtvrtek

1.3. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie Pubalová

2.3. Sobota

09:00 fatimské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Za členy živého růžence a jejich rodiny

3.3. Osmá neděle v mezidobí

08:30 mše svatá -Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, + Anna Kolářová, její manžel, rodiče a sourozence

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V úterý 26. února 2019 bude ve farnosti Lažiště setkání kněží našeho vikariátu.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky