Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 11. 3. 2019 do 17. 3. 2019

Oznámení v týdnu od 11. 3. 2019 do 17. 3. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

11.3. Pondělí

12.3. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jaroslav a Marie Koderovy, rodiče, sourozence, dětí, vnoučata a celý rod

13.3. středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jana Turková, + Ladislav a Marie Matouškovi

14.3. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště, + Jan a Karla Markovců, syn Ladislav

15.3. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Josefa

16.3. Sobota

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

17.3. Druhá neděle postní

09:30 mše svatá – Lažiště, + Viktoria Kovářová, její manžel, celý rod Kovářů

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí každý pátek půl hodiny před mši svatou.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky