Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019

Oznámení v týdnu od 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

8.4. Pondělí

9.4. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Emil a Marie

10.4. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie a Josef

11.4. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Štěpán a Klementýna

12.4. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Helena Huceľová

13.4. Sobota

18:00 bohoslužba slova – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, + Jaroslava Bartíková

14.4. Květná pašijová neděle

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, Za Františka a Albínu Šíslovi, syna Františka a celý rod

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí každý pátek půl hodiny před mši svatou.

Předvelikonoční svátost smíření:

Lažiště – čtvrtek 11. dubna 2019 od 16:00 do 17:00 v kostele sv. Mikuláše

Vlachovo Březí – sobota 13. dubna 2019 od 18:00 do 19:00 v kostele Zvěstování Páně


V týdnu před Květnou nedělí 8. – 14. 4. 2019 proběhne Týden modliteb za mládež.

Na květnou neděli 14. dubna 2019 vás srdečně zvu na pobožnost křížové cesty v 15:00 h., která se uskuteční ve Vlachovo Březí za příznivého počasí na Kalvárii u filiální kostela Ducha svatého, nebo za ne-příznivého počasí ve farním kostele Zvěstování Páně.


Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky