Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 15. 4. 2019 do 21. 4. 2019

Oznámení v týdnu od 15. 4. 2019 do 21. 4. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

15.4. Pondělí svatého týdne

16.4. Úterý svatého týdne

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan a Rozálie

17.4. středa svatého týdne

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Zuzana a František

18.4. Zelený čtvrtek

16:00 mše na památku Večeře Páně – Lažiště, Za farnost

18:00 mše na památku Večeře Páně – Vlachovo Březí, Za farnost

19.4. Velký pátek

15:00 Bohoslužba slova na památku umučení Páně – Vlachovo Březí

18:00 Bohoslužba slova na památku umučení Páně – Lažiště

20.4. Bílá sobota


18:00 Velikonoční vigilie – Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – Lažiště, Za farnost

20:30 Velikonoční vigilie – Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – Vlachovo Březí, Za farnost

21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

09:30 mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

15:00 Velikonoční koncert „Šumavští trubači“ – farní kostel Zvěstování Páně Vlachovo Březí

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“

Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.

Na velký pátek 19. dubna 2019 vás srdečně zvu na pobožnost křížové cesty v 10:00 hod., která se uskuteční ve Vlachovo Březí za příznivého počasí na Kalvárii u filiální kostela Ducha svatého, nebo za nepříznivého počasí ve farním kostele Zvěstování Páně.

Poklona u Božího hrobu v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí bude ve Velký pátek od skončení obřadů do 20:00 hod. a Bíla sobota od 10:00 do 12:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky