Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019

Oznámení v týdnu od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

22.4. Pondělí v oktávu velikonoční

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

09:30 mše svatá – Lažiště, + Anna Zíková a duše v očistci

17:00 Velikonoční koncert ZUŠ – Vlachovo Březí

23.4. Úterý v oktávu velikonoční

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Alžběta a Josef s rodinou

24.4. středa v oktávu velikonoční

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Marie

25.4. Čtvrtek v oktávu velikonoční

26.4. Pátek v oktávu velikonoční

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za dožitých 70 let života a Boží požehnání

27.4. Sobota v oktávu velikonoční

18:00 bohoslužba slova, Dub

19:30 bohoslužba slova, Vlachovo Březí

28.4. Druhá neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

08:00 mše svatá – Předslavice, + Marie a Eduard Sedláček, syn Eduard a Jaroslava, oba zeťové

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jan Pěsta a celý rod

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V Neděli Božího Milosrdenství muže získat plnomocné odpustky ten, kdo si zbožně uctí vystavený obraz Božího milosrdenství a pomodlí se Otče náš a Vyznání víry a přidá k tomu zbožné zvolání, např. Milosrdný Ježíši, důvěřuji Ti! Odpustky je možné získat za obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky