Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 29. 4. 2019 do 5. 5. 2019

Oznámení v týdnu od 29. 4. 2019 do 5. 5. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

29.4. Pondělí

30.4. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jaroslav Růžička, rodiče a sourozence

1.5. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdraví a Boží pomoc pro Annu

2.5. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + rodiče Hodinů a Marešů a Boží pomoc pro celou rodinu

3.5. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + František, Marie, Josef

4.5. Sobota

9:00 Fatimské večeřadlo se mši svatou, Vlachovo Březí

19:30 mše svatá s nedělní platností, Vlachovo Březí, za členy živého růžence a jejich rodiny

5.5. Třetí neděle velikonoční

08:30 mše svatá – Záblatí, + Margita Janurová

09:30 mše svatá – Lažiště, Vladimír a Jaroslava Junkovi a celý rod

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat následovně:

Lažiště – kostel Sv. Mikuláše, každý čtvrtek 15 min před bohoslužbami

Dub – kostel Rozeslání dvanácti apoštolů, v sobotu 15 min před bohoslužbami

Vlachovo Březí – kostel Zvěstování Páně, každou neděli v 18:00 hod.

Předslavice – kostel Sv. Václava a Záblatí – kostel Umučení sv. Jana Křtitele, v neděli po bohoslužbách

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky