Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 20. 5. 2019 do 26. 5. 2019

Oznámení v týdnu od 20. 5. 2019 do 26. 5. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

20.5. Pondělí

21.5. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Anežku, Štěpána a Mirka

22.5. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Annu

23.5. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Herbert Somr, manželka, dcera

24.5. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za obyvatele města Vlachovo Březí

25.5. Sobota

18:00 bohoslužba slova, Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností, Vlachovo Březí, + Bohumil Selner a Marie Selner

25.5. Pátá neděle velikonoční

08:00 mše svatá – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + Anna a František Peckovi, sourozence, rodiče s obojí strany, celý rod Vavrů a Pecků

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat následovně:

Lažiště – kostel Sv. Mikuláše, každý čtvrtek 15 min před bohoslužbami

Dub – kostel Rozeslání dvanácti apoštolů, v sobotu 15 min před bohoslužbami

Vlachovo Březí – kostel Zvěstování Páně, každou neděli v 18:00 hod.

Předslavice – kostel Sv. Václava a Záblatí – kostel Umučení sv. Jana Křtitele, v neděli po bohoslužbách

V neděli 26. května 2019 bude probíhat sbírka „Pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu“

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky