Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 3. 6. 2019 do 9. 6. 2019

Oznámení v týdnu od 3. 6. 2019 do 9. 6. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

3.6. Pondělí

4.6. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Viktor, Leopold, Marta, Ivan

5.6. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl

6.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Marie Machovcová, rodiče, rod. Kabeliků

7.6. Pátek

10:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Helena Podlešáková

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Janku

8.6. Sobota

19:30 Vigilní mše svatá se Slavnosti Seslání Ducha svatého – farní kostel Zvěstování Páně Vlachovo Březí

9.6. Slavnost Seslání Ducha svatého

09:00 mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 poutní mše svatá – farní kostel Zvěstování Páně Vlachovo Březí, Za farnost

V sobotu 8. června 2019 večerní mše svatá v Dubu nebude. Srdečně Vás zvu na vigilní poutní mši svatou zo Slavnosti Seslání Ducha svatého do farního kostela Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí v 19:00 hod.

V neděli 9. června 2019 bohoslužba slova v Záblatí a bohoslužba slova v Předslavicích nebude. Srdečně Vás zvu na poutní mši svatou ze Slavnosti Seslání Ducha svatého do farního kostela Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí v 11:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky