Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 10. 6. 2019 do 16. 6. 2019

Oznámení v týdnu od 10. 6. 2019 do 16. 6. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

10.6. Pondělí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

11.6. Úterý

12.6. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Štěpán, manželka, syn

13.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + rodiče Pušů, syny

14.6. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Anton a manželka

15.6. Sobota

19:30 mše svatá s nedělní platnosti

16.6. Slavnost Nejsvětější Trojice

11:00 poutní mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost a prvně přijímající děti

V pátek 14. 6. 2019 po mši svaté na faře ve Vlachovo Březí – setkání s kandidáty na letošní přijetí svátostí biřmování.

V sobotu 15. června 2019 v 15:00 ve farním kostele ve Vlachovo Březí budě zpovídání prvně přijímajících děti s rodiči a příbuzné

V neděli 16. června 2019 ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí v 11:00 hod přistoupi děti při mši svaté k prvnímu svatému přijímaní.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky