Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 17. 6. 2019 do 23. 6. 2019

Oznámení v týdnu od 17. 6. 2019 do 23. 6. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

17.6. Pondělí

18.6. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jindřich Fiedler, rodiče, sourozence

19.6. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Karel Troja

20.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Kabelíkovy z Drslavic, dceru Janu a živou a zemřelou rodinu

21.6. Pátek

Od 10:00 do 17:50 Eucharistická adorace – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Za Josefa, Alžbětu a celou rodinu

22.6. Sobota

18:00 bohoslužba slova – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí

23.6. Slavnost Těla a krve Páně

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

11:00 mše svatá – Lažiště, + Jan Kouba, jeho manželka a celý rod Koubu

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Vlachovo Březský hasiče – 130 let

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky