Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 1. 7. 2019 do 7. 7. 2019

Oznámení v týdnu od 1. 7. 2019 do 7. 7. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se… Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými. .[modra]

1.7. Pondělí

2.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za živý členy růžencového společenství

3.7. středa

13:00 pohřeb se mši svatou – Předslavice, + Miroslav Peleška

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Rostislav Kadlec

4.7. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Václav Liňha, rodiče, bratr

5.7. Pátek – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

10:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Josefa

6.7. Sobota

09:00 Fatimské večeřadlo se mši svatou

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí, za členy živého růžence a její rodiny

7.7. Čtrnáctá neděle v mezidobí

09:30 mše svatá – Lažiště, Za Josefa Lence, rodiče a celý rod.

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky