Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019

Oznámení v týdnu od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se… Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými. .[modra]

8.7. Pondělí

9.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

10.7. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

11.7. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Marie Mikešová, bratr František, švagrová Alena, rodiče s obojí strany a celý rod Mikešů a Vávrů

12.7. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Adam

13.7. Sobota

18:00 potní mše svatá – Dub, Za farnost

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí

14.7. Patnáctá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + František Markovec, syn a rodiče

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V neděli 14. 7. 2019 v 17:00 hod. se uskuteční v kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí Varhanní koncert barokní hudby. Mgr. Ondřej Mucha – varhany.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky