Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019

Oznámení v týdnu od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se… Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými. .[modra]

15.7. Pondělí

13:00 pohřeb se mši svatou  – Vlachovo Březí, +František Stýblo

16.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie

17.7. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Martin

18.7. Čtvrtek

11:00 pohřeb se mši svatou  – Záblatí, + Vlasta Kovářová

18:00 mše svatá – Lažiště, + z rod. Pušů, Mixů a duše v očistci

19.7. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Irena

20.7. Sobota

11:00 poutní mše svatá – Dobrá Voda u Záblatí, Za farnost

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí

21.7. Šestnáctá neděle v mezidobí

09:30 mše svatá – Lažiště, Z farnost

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky