Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 23. 7. 2019 do 30. 7. 2019

Oznámení v týdnu od 23. 7. 2019 do 30. 7. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se… Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými. .[modra]

22.7. Pondělí

23.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za uzdravení a Boží pomoc pro Jana

24.7. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

25.7. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Alžběta a František Krejčí, rodiče

26.7. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

27.7. Sobota

18:00 bohoslužba slova – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí, + Anna Tišlerová a rodiče

28.7. Sedmnáctá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + Růžena Makasová a rod. Šíslová

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky