Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 29. 7. 2019 do 4. 8. 2019

Oznámení v týdnu od 29. 7. 2019 do 4. 8. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se… Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými. .[modra]

29.7. Pondělí

30.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za uzdravení a Boží pomoc pro Jana

31.7. středa

14:00 pohřeb – Lažiště, + Jaroslav Petřík

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za pomoc Boží pro rodinu Františka a Štěpánky

1.8. Čtvrtek

2.8. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za pomoc Boží pro Annu a její rodinu

3.8. Sobota

09:00 Fatimské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí, za členy živého růžence a jejich rodiny

4.8. Osmnáctá neděle v mezidobí

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jan Jiroušek a obojí rodiče

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky