Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 5. 8. 2019 do 11. 8. 2019

Oznámení v týdnu od 5. 8. 2019 do 11. 8. 2019

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se… Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými. .[modra]

5.8. Pondělí

11:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Josef Furbach

6.8. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + z rodiny Drabantovej

7.8. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marcela a Marie

8.8. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Anna Pavelková, manžel, sourozence a rodinu s obou stran

9.8. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Veroniku s rodinou

10.8. Sobota

18:00 bohoslužba slova – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí, + Anna Bartáková a Marie Rafáčová, jejich rod.

11.8. Devatenáctá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, za rodinu Křížovu a celý rod

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + František Benda, jáhen

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky