Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 2. 9. 2019 do 8. 9. 2019

Oznámení v týdnu od 2. 9. 2019 do 8. 9. 2019

2.9. Pondělí

3.9. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Pavlína, Janka a Miroslav

4.9. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ján Kovalík

5.9. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Marta Šetková, manžel a rodina Popů

6.9. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdraví a Boží pomoc pro Jakuba a Renatu

7.9. Sobota

09:30 poutní mše svatá s požehnáním hasičský techniky – Lipovice, Za farnost a hasiče

15:00 slavnostní mše svatá – Dolní Nakvasovice, Za farnost

18:00 bohoslužba slova – Dub

19:00 Fatimské večeřadlo – Vlachovo Březí

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí, Za členy živého růžence a jejich rodiny

8.9. Dvacátá třetí neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + Emílie Karčová, rodiče Divácky a Václav Tápala

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

I v školním roce 2019/2020 se bude vyučovat náboženství ve škole. Přihlášky na náboženství máte možnost si vyzvednout od 2. 9. 2018 v kostele – sakristií po mší svaté, nebo na farním úřade. Vyplněné a podepsané nejlépe oběma rodiči, prosím, odevzdejte – nejlépe v sakristií, nebo dejte do schránky na dopisy před farou ve Vlachově Březí, nebo ve škole svému třídnímu učiteli do 12. 9. 2019

Setkání biřmovanců a katechumenů bude v pátek 6.9.2019 o 19:00 na faře ve Vlachovo Březí.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky