Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019

Oznámení v týdnu od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019

9.9. Pondělí

10.9. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Kristýna, František a Libuše Krejčí

11.9. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdraví a Boží pomoc pro Radka

12.9. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + z rod. Šandů. Zušťáků a Liňhů

13.9. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Josef a Johana

14.9. Sobota

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí, + Josef

15.9. Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí

09:30 mše svatá – Lažiště, + Ludmila Koubová, její manžel a duše v očistci

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Setkání biřmovanců a katechumenů bude v pátek 6. 9. 2019 o 19:00 na faře ve Vlachovo Březí.

V neděli 15. 9. 2019 proběhne při mši svaté sbírka na bohoslovce českobudějovické diecéze.

I v školním roce 2019/2020 se bude vyučovat náboženství ve škole. Přihlášky na náboženství máte možnost si vyzvednout od 2. 9. 2018 v kostele – sakristií po mší svaté, nebo na farním úřade. Vyplněné a podepsané nejlépe oběma rodiči, prosím, odevzdejte – nejlépe v sakristií, nebo dejte do schránky na dopisy před farou ve Vlachově Březí, nebo ve škole svému třídnímu učiteli do 12. 9. 2019

Náboženství se začne vyučovat od 12. září 2019 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina o 12:00 hod. a 2. skupina o 13:00 hod. 3. skupina o14:00 hod. ve škole a každý pátek o 13:00 hod. na faře.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky