Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 16. 9. 2019 do 22. 9. 2019

Oznámení v týdnu od 16. 9. 2019 do 22. 9. 2019

16.9. Pondělí

17.9. Úterý

18.9. středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Irena a Ignác

19.9. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Anna Pušová a rodiče s obojí strany

20.9. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro syna Libora

21.9. Sobota

18:00 bohoslužba slova – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platnosti – Vlachovo Březí

22.9. Dvacátá pátá neděle v mezidobí

08:00 poutní mše svatá – Předslavice, Za farnost

09:30 mše svatá – Lažiště, + Ludmila Koubová, její manžel a duše v očistci

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Setkání biřmovanců a katechumenů bude v pátek 20. 9. 2019 o 19:00 na faře ve Vlachovo Březí.

Náboženství se začalo vyučovat od 12. září 2019 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina o 11:50 hod. a 2. skupina o 12:45 hod. 3. skupina o 13:20 hod. ve škole v VI. A. třídě a každý pátek o 13:00 hod. na faře.

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik v 18:00 hod. rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu spo-lečně sdíleného kulturního dědictví.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky