Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 28. 10. 2019 do 3. 11. 2019

Oznámení v týdnu od 28. 10. 2019 do 3. 11. 2019

28.10. Pondělí

29.10. Úterý

09:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za kněze vikariátu

30.10. středa

09:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za pokoj a požehnání rodiny Špilákovej

31.10. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště, Za duše v očistcí

1.11. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

2.11. Sobota

16:00 mše svatá – Lažiště

18:00 bohoslužba slova – Dub

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

3.11. Třicátá první neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, Za rodinu Miksovou a celý rod

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Pobožnosti za zemřelé v roce 2019

Blíží se období vzpomínek na ty, které jsme měli rádi a již náš předešli v cestě na věčnost. Udělejme si v tomto posvátném týdnu od 1. do 8. listopadu čas na návštěvu hřbitova a využijme možnosti plno-mocných odpustků za následky hříchů, které spáchali a možná jim ještě brání v patření na Hospodina.

Jako každý rok, i letos se v naší farnosti konají dušičkové pobožnosti na všech hřbitovech – přinášíme je-jich přehled:

Sobota 2. 11. 2019

16:00 – Lažiště – mše svatá

16:30 – Lažiště – pobožnost na hřbitově

18:00 – Dub – bohoslužba slova

18:30 – Dub – pobožnost na hřbitově

Neděle 3. 11. 2019

08:00 – Předslavice – bohoslužba slova

08:30 – Předslavice – pobožnost na hřbitově

08:30 – Záblatí – mše svatá

09:10 – Záblatí – pobožnost na hřbitově

11:00 – Vlachovo Březí – mše svatá

15:00 – Vlachovo Březí – pobožnost na hřbitově

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. při-jímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestli-že po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky