Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019

Oznámení v týdnu od 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019

4.11. Pondělí

5.11. Úterý

6.11. středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie a Ladislav Matoušek, Jana Turková

7.11. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště, Na úmysl celebranta

8.11. Pátek

10:00 – 17:45 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jarmila a Heřman

9.11. Sobota

14:00 poutní mše svatá – Dolní Nakvasovice

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

10.11. Třicátá druhá neděle v mezidobí

09:30 mše svatá – Lažiště, Za rodinu Miksovou a celý rod

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Pobožnosti za zemřelé v roce 2019

Blíží se období vzpomínek na ty, které jsme měli rádi a již náš předešli v cestě na věčnost. Udělejme si v tomto posvátném týdnu od 1. do 8. listopadu čas na návštěvu hřbitova a využijme možnosti plno-mocných odpustků za následky hříchů, které spáchali a možná jim ještě brání v patření na Hospodina.

Jako každý rok, i letos se v naší farnosti konají dušičkové pobožnosti na všech hřbitovech – přinášíme je-jich přehled:

Příští neděli 10. listopadu 2019 bude probíhat při mši svaté sbírka na charitu. Dárcům předem děkujeme.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestli-že po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky