Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020

Oznámení v týdnu od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020

24.2. Pondělí

25.2. Úterý

26.2. Popeleční středa – den přísného postu

16:00 mše svatá – Lažiště, Za farnost

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

27.2. Čtvrtek

28.2. Pátek

10:00 – 16:50 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

15:00 pohřební mše svatá – Lažiště, + Ing. Jiří Hasil

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

29.2. Sobota

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Jaroslav Plechynger

1.3. Prvá neděle postní

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jan Kůs, rodiče a sestra Anežka

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

11:15 bohoslužba slova – Lštění

Mše svaté ve Vlachovo Březí se slouží v týdnu na faře, popeleční středu a nedělní mše svatá v kostele.

Popeleční středa – Popelec – „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Veliko-noc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a ozna-čuje začátek postní doby. Zavedení „Popeleční středy" se datuje někdy do 6. – 7. století.

Popelec – Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, sym-bol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich kra-jích) po-svěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Půst – Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení). Odcházet z kostela s viditelným znamením popelce na čele je často odvážným svědectvím víry. Jsem možná pro některé divný, někteří nerozumí a někteří se zamyslí… Pane, dej, ať máme odvahu nejen být ti svědky, ale i měnit svá srdce!

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí každý pátek půl hodiny před mši svatou.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky