Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 6. 4. 2020 do 12. 4. 2020

Oznámení v týdnu od 6. 4. 2020 do 12. 4. 2020

6.4. Pondělí svatého týdne

7.4. Úterý svatého týdne

8.4. Středa svatého týdne

9.4. Zelený čtvrtek

18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně – TV Noe

10.4. Velký pátek – den přísného postu

18:00 Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky – TV Noe

21:00 Křížová cesta s papežem Františkem z náměstí sv. Petra – TV Noe

11.4. Bíla sobota

21:00 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky – TV Noe

12.4. Neděle Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

11:00 Mše svatá s papežem Františkem z náměstí sv. Petra – TV Noe

12:00 Urbi et Orbi požehnání a pozdrav papeže Františka – TV Noe

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu https://www.pas­torace.cz/…i-bohosluzbu

Na Zelený čtvrtek nás ve večerních hodinách navždy opustil pán Václav Holík. Termín pohřbu bude oznámen. Prosím o modlitby za našeho zesnulého.

Zpovídám jednotlivě po telefonické domluvě.

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“

Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, bratři a sestry!

Před pár dny jsem vydal nařízení v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie Covid-19. Jak se dalo předpokládat z vyvíjející situace, po několika dnech se ocitáme ve stavu, kdy celá naše země je v karanténě.

Věřím, že každý z nás si uvědomuje závažnost této situace a respektuje i veškerá opatření z toho vyplývající. I když není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu, o to více bychom měli zintenzivnit výkon individuální duchovní péče. Kde je to možné, kostely mohou zůstat otevřeny a kněz může, byť jen omezeně, poskytovat duchovní službu. Velmi prosím, zvláště vás kněze, o každodenní oběť mše svaté a opravdové rozvíjení toho, co znamená „domácí církev“. Snažme se být všichni k dispozici našim bližním a dávejme dobrý příklad. Pamatujme v modlitbě na nemocné i zdravotníky, nezapomínejme ani na ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost, a prosme za brzké ukončení této epidemie.

Prožíváme postní dobu, jakou si nikdo z nás před pár týdny nedokázal představit. Kéž nás všechny vede ke skutečně změně smýšlení, jak jsme k tomu byli vyzváni na Popeleční středu a mějme na paměti, co píše apoštol Pavel: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Řím 8, 28).

Vám všem jsem nablízku svou modlitbou a všem žehnám na přímluvu Panny Marie, Uzdravení nemocných!

České Budějovice, 16. března 2020

+ Vlastimil, biskup českobudějovický

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky