Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 13. 4. 2020 do 19. 4. 2020

Oznámení v týdnu od 13. 4. 2020 do 19. 4. 2020

13.4. Pondělí v oktávu velikonočním

14.4. Úterý v oktávu velikonočním

15.4. Středa v oktávu velikonočním

16.4. Čtvrtek v oktávu velikonočním

17.4. Pátek v oktávu velikonočním

18.4. Sobota v oktávu velikonočním

19.4. Druhá neděle velikonoční – Božího milosrdenství

10:30 Mše svatá – TV Noe

12:00 Polední modlitba papeže Františka – TV Noe

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu https://www.pas­torace.cz/…i-bohosluzbu

Na Zelený čtvrtek nás ve večerních hodinách navždy opustil pán Václav Holík. Termín pohřbu bude oznámen. Prosím o modlitby za našeho zesnulého.

Zpovídám jednotlivě po telefonické domluvě.

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, bratři a sestry!

Před pár dny jsem vydal nařízení v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie Covid-19. Jak se dalo předpokládat z vyvíjející situace, po několika dnech se ocitáme ve stavu, kdy celá naše země je v karanténě.

Věřím, že každý z nás si uvědomuje závažnost této situace a respektuje i veškerá opatření z toho vyplývající. I když není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu, o to více bychom měli zintenzivnit výkon individuální duchovní péče. Kde je to možné, kostely mohou zůstat otevřeny a kněz může, byť jen omezeně, poskytovat duchovní službu. Velmi prosím, zvláště vás kněze, o každodenní oběť mše svaté a opravdové rozvíjení toho, co znamená „domácí církev“. Snažme se být všichni k dispozici našim bližním a dávejme dobrý příklad. Pamatujme v modlitbě na nemocné i zdravotníky, nezapomínejme ani na ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost, a prosme za brzké ukončení této epidemie.

Prožíváme postní dobu, jakou si nikdo z nás před pár týdny nedokázal představit. Kéž nás všechny vede ke skutečně změně smýšlení, jak jsme k tomu byli vyzváni na Popeleční středu a mějme na paměti, co píše apoštol Pavel: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Řím 8, 28).

Vám všem jsem nablízku svou modlitbou a všem žehnám na přímluvu Panny Marie, Uzdravení nemocných!

České Budějovice, 16. března 2020

+ Vlastimil, biskup českobudějovický

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky