Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020

Oznámení v týdnu od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020

25.5. Pondělí

26.5. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Margita Pratková

27.5. Středa

11:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + František Bestrejka

28.5. Čtvrtek

18:00 pohřební mše svatá – Lažiště, + Ivana Mullerová

29.5. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Emanuel Kvrčina

30.5. Sobota

19:30 mše svatá z Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého – farní kostel Vlachovo Březí

31.5. Slavnost Seslání Ducha svatého

09:00 mše svatá – Lažiště, + Anna a František Pecka, sourozence, rodiče z obojí strany a celý rod Vávrů a Pecků

11:00 poutní mše svatá – farní kostel Vlachovo Březí, Za farnost

11:15 mše svatá – Lštění

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch sva-tý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Veliko-nocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti – Biřmování.“

Přeji vám ze srdce požehnané a milostiplné prožití svátků našeho vykoupení!

Váš duchovní otec Šimon


Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky