Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020

Oznámení v týdnu od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020

8.6. Pondělí

9.6. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Cecília Ľubová

10.6. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za rodinu Kurčinovú

11.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + členy rodiny Pečeňů a Vodičků

12.6. Pátek

10:00 pohřeb ze mši svatou – Vlachovo Březí, + Roman Smrž

13.6. Sobota

18:00 bohoslužba slova – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, + Anastázie Švancarová

14.6. Slavnost Těla a krve Páně

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + František Markovec, syn František a rodiče

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V neděli 14. června 2020 bude se konat při mších svatých sbírka na potřeby diecéze.

Výuka náboženství probíhá na faře ve Vlachovo Březí každý pátek v 13:00 hod.

Zákaz tiskovin

122. plenární zasedání ČBK dne 28. dubna t.r. svým usnesením ČBK 122 – XIII – 1 schválilo níže uvedený text Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina:

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité.

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu

kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky