Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020

Oznámení v týdnu od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020

15.6. Pondělí

16.6. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za rodinu Kytkovou

17.6. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

18.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + prof. Exner, Drahoslav Vinš a duše v očistci

19.6. Pátek

17:00 Eucharistická adorace – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jindřich Fiedler, rodiče a sourozence

20.6. Sobota

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

21.6. Dvanáctá neděle v mezidobí

09:30 mše svatá – Lažiště, + František a Albína Šíslovi, syn František, zeť Jiří a vnuk Pavel

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Výuka náboženství probíhá na faře ve Vlachovo Březí každý pátek v 13:00 hod.

Zákaz tiskovin

122. plenární zasedání ČBK dne 28. dubna t.r. svým usnesením ČBK 122 – XIII – 1 schválilo níže uvedený text Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina:

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité.

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu

kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky