Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 22. 6. 2020 do 28. 6. 2020

Oznámení v týdnu od 22. 6. 2020 do 28. 6. 2020

22.6. Pondělí

23.6. Úterý

24.6. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

25.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Marie a František Hodina, rodiny z obou stran

26.6. Pátek

17:00 Eucharistická adorace – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie Fiedlerová a rodiče

27.6. Sobota

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Za farnost

28.6. Třináctá neděle v mezidobí – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jan a Ludmila Koubovi, celý rod Koubů

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Poděkování za dar kněžství

11:15 mše svatá – Lštění

Zákaz tiskovin

122. plenární zasedání ČBK dne 28. dubna t.r. svým usnesením ČBK 122 – XIII – 1 schválilo níže uvedený text Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina:

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité.

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK,

tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky