Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020

Oznámení v týdnu od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020

29.6. Pondělí

30.6. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

1.7. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Marie Matouškovi, Jana Turková

2.7. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + z rod. Jiroušků ze Zábrdí a Krinedlů z Drslavic

3.7. Pátek

10:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, Ludmila Markytánová

17:00 Eucharistická adorace – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro správné rozhodnutí

4.7. Sobota

10:00 Fatimské večeřadlo se mši svatou

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, za členy živého růžence a její rodiny

5.7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

08:30 mše svatá -Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, + Anna a Jan Pavelkovi a celý rod

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

11:15 bohoslužba slova – Lštění

Zákaz tiskovin

122. plenární zasedání ČBK dne 28. dubna t.r. svým usnesením ČBK 122 – XIII – 1 schválilo níže uvedený text Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina:

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité.

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK,

tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky