Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020

Oznámení v týdnu od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020

6.7. Pondělí

7.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + z rodiny Naništa

8.7. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

9.7. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + z rodiny Hodinů, Turků, Pelešků

10.7. Pátek

17:00 Eucharistická adorace – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro správné rozhodnutí

11.7. Sobota

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

12.7. Patnáctá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jaroslav Kříž, rodiče, celý rod

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

11:15 bohoslužba slova – Lštění

Zákaz tiskovin

122. plenární zasedání ČBK dne 28. dubna t.r. svým usnesením ČBK 122 – XIII – 1 schválilo níže uvedený text Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina:

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité.

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK,

tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK

Končí pandemická omezení v liturgii

Sdělení České biskupské konference k zavedeným omezením v liturgii v době pandemie:

Sestry a bratři,

vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění.

K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme.

Čeští a moravští biskupové

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky