Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020

Oznámení v týdnu od 27. 7. 2020 do 2. 8. 2020

27.7. Pondělí

28.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdravý Boží pomoc pro Zuzanu

29.7. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdravý Boží pomoc pro Janku

30.7. Čtvrtek

31.7. Pátek

10:30 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Růžena Rašková

17:00 Eucharistická adorace – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro správné rozhodnutí

1.8. Sobota

19:00 Fatimský růženec  – Vlachovo Březí

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Za členy živého růžence a jejich rodiny

2.8. Osmnáctá neděle v mezidobí

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, Za Boží požehnání pro rodinu Turků a Galgaňáků

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Zákaz tiskovin

122. plenární zasedání ČBK dne 28. dubna t.r. svým usnesením ČBK 122 – XIII – 1 schválilo níže uvedený text Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina:

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité.

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK,

tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky