Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020

Oznámení v týdnu od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020

23. 11. Pondělí

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nebo: sv. Kolumbána, opáta

24. 11. Úterý

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

25. 11. Středa

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

26. 11. Čtvrtek

Férie

16:30 mše svatá – Lažiště

27. 11. Pátek

Férie

16:00 Eucharistická adorace – Vlachovo Březí

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

28. 11. Sobota

Sobotní památka Panny Marie

17:00 mše svatá z nedělní platností – Vlachovo Březí

29. 11. První neděle adventní

09:15 mše svatá – Lažiště

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě https://www.fa­cebook.com/…ncik/v­ideos/

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:15 bohoslužba slova – Lštění

Od 23. listopadu na bohoslužby, svatby a pohřby až 20 osob

Na základě usnesení Vlády ČR z dne 20. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob.

Toto nařízení vlády začne platit 23. listopadu 2020 v 00.00 hodin a odpovídá opatřením podle rizikového skóre 4 protiepidemického systému PES.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb, svateb, pohřbů jsou v bodu II. 11.:

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

11. účasti na svatbě, pohřbu a bohoslužbě, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,

Proto na mši svatou kvůli limitovanému počtu je potřebné se telefonický objednat na tel čísle 604 223 952. Upřednostněný jsou ty, kteří při mši svaté přistoupí k svatému přijímaní.

Přistupovaní ke svátostí smíření využijte pondělí až sobota půl hodiny přede mši svatou

Způsob přijímání eucharistie v době epidemie – Podávání Eucharistie na ruku: http://www.farnost-vlachovo-brezi.cz/…be-epidemie/

Plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým:

https://www.bcb­.cz/…demie-cz.pdf

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5, 14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Také i letos požehnám na počátku adventu adventní věnce. Stane se tak na 1. neděli adventní 28. a 29. prosince 2020 při všech bohoslužbách. Žehnání probíhá v úvodu mše svaté. Po požehnání adventního věnce a pokropení svěcenou vodou pak rozsvítím na adventním věnci první svíci.

Budete-li chtít, abych vám požehnal adventní věnce, které budou po dobu adventní zdobit vaše příbytky, přineste si je o 1. neděli adventní na mši svatou!

Požehnaný nastávající týden vám všem přeje

--- Váš duchovní otec R. D. Mgr. Šimon Stančík

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky