Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022

Oznámení v týdnu od 17. 1. 2022 do 23. 1. 2022

17. 1. Pondělí

Památka sv. Antonína, opata

18. 1. Úterý

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

19. 1. Středa

Férie

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

20. 1. Čtvrtek

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka; Sv. Šebestiána, mučedníka

10:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Josef Pojsl

21. 1. Pátek

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

22. 1. Sobota

Sobotní památka Panny Marie; Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

16:00 mše svatá s nedělní platností – Předslavice

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

23. 1. Neděle

3. neděle v mezidobí – Božího slova

09:15 mše svatá – Lažiště

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

V neděli 23. ledna 2022 bude se konat při mši svatých sbírka na biblický apoštolát.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Týdne modliteb za jednotu křes-ťanů je „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)

Úvahy na osm dní:

1. den: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu“ (Mt 2,2)

2. den: „Kde je ten právě narozený král Židů?“ (Mt 2,2)

3. den: „Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém“ (Mt 2,3)

4. den: „A ty, Betléme… zdaleka nejsi nejmenší“ (Mt 2,6)

5. den: „Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi“ (Mt 2,9)

6. den: „Uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem a klaněli se mu“ (Mt 2,11)

7. den: „Obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2,11)

8. den: „Potom… jinudy odcestovali do své země“ (Mt 2,12)

Požehnaný nastávající týden vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky