Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 24. 1. 2022 do 30. 1. 2022

Oznámení v týdnu od 24. 1. 2022 do 30. 1. 2022

24. 1. Pondělí

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

25. 1. Úterý

Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola

09:00 mše svatá – Vlachovo Březí

26. 1. Středa

Památka sv. Timoteje a Títa, biskupů

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí

27. 1. Čtvrtek

Sv. Anděly Mericiové, panny

17:00 mše svatá – Lažiště

28. 1. Pátek

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

17:00 zádušní mše svatá – Vlachovo Březí, + Roman Frček

29. 1. Sobota

Sobotní památka Panny Marie

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

30. 1. Neděle

4. neděle v mezidobí

09:15 mše svatá – Lažiště

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Týdne modliteb za jednotu křes-ťanů je „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)

Úvahy na osm dní:

1. den: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu“ (Mt 2,2)

2. den: „Kde je ten právě narozený král Židů?“ (Mt 2,2)

3. den: „Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém“ (Mt 2,3)

4. den: „A ty, Betléme… zdaleka nejsi nejmenší“ (Mt 2,6)

5. den: „Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi“ (Mt 2,9)

6. den: „Uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem a klaněli se mu“ (Mt 2,11)

7. den: „Obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2,11)

8. den: „Potom… jinudy odcestovali do své země“ (Mt 2,12)

Požehnaný nastávající týden vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky