Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 11. 4. 2022 do 17. 4. 2022

Oznámení v týdnu od 11. 4. 2022 do 17. 4. 2022

11. 4. Pondělí svatého týdne

12. 4. Úterý svatého týdne

13. 4. Středa svatého týdne

14. 4. Zelený čtvrtek

16:00 mše svatá na památku Večeře Páně – Lažiště

18:00 mše svatá na památku Večeře Páně – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

15. 4. Velký pátek

10:00 křížová cesta – Vlachovo Březí

15:00 obřady na památku umučení Páně – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

16. 4. Bílá sobota

20:00 mše svatá s Vigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

17. 4. Neděle velikonoční

09:15 mše svatá ze Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Lažiště

10:30 mše svatá ze Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Postní kasičku s uspořenou částkou na konci postu přineste zpět do kostela do 24. dubna. Druhou, novou možností, je poukázat almužnu přímo na účet Diecézní charity České Budějovice, která pak pří-spěvek rozdělí na polovinu mezi Charitu a Pastorační středisko Biskupství českobudějovického:

číslo účtu: 4200143282/6800, variabilní symbol 20214501.

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“

Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.

Na velký pátek 15. dubna 2022 vás srdečně zvu na pobožnost křížové cesty v 10:00 h., která se uskuteční ve Vlachovo Březí ve farním kostele Zvěstování Páně.

Poklona u Božího hrobu v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí bude ve Velký pátek od skončení obřadů do 20:00 hod. a Bíla sobota od 10:00 do 12:00 hod.

Požehnaný postní období a Velikonoční Tridium vám všem přeje a žehná vám a celé Ukrajině +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky