Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 30. 5. 2022 do 5. 6. 2022

Oznámení v týdnu od 30. 5. 2022 do 5. 6. 2022

30. 5. Pondělí

Památka sv. Zdislavy

31. 5. Úterý

Svátek Navštívení Panny Marie

1. 6. Středa

Památka sv. Justina, mučedníka

2. 6. Čtvrtek

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

18:00 mše svatá – Lažiště

3. 6. Pátek

První pátek: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

4. 6. Sobota

První sobota: úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

18:00 Svatodušní vigilie – mše svatá ve farním kostele – Vlachovo Březí

5. 6. Neděle

Slavnost Seslání Ducha svatého

09:15 mše svatá – Lažiště

11:00 poutní mše svatá vr farním kostele – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Od pátku 27. května 2022 začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat ve mši svaté.

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Veliko-nocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti – Biřmování.“

Přeji vám požehnané velikonoční období.

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky