Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 6. 6. 2022 do 12. 6. 2022

Oznámení v týdnu od 6. 6. 2022 do 12. 6. 2022

6. 6. Pondělí

Památka Panny Marie, Matky církve

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

7. 6. Úterý

Férie

8. 6. Středa

Férie

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

9. 6. Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

18:00 mše svatá – Lažiště

10. 6. Pátek

Férie

18:00 zádušní mše svatá – Vlachovo Březí, + Milan Korbačka

11. 6. Sobota

Sobotní památka Panny Marie; Památka sv. Barnabáše, apoštola

10:45 poutní mše svatá – Lažiště

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

12. 6. Neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, taky vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Veliko-nocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti – Biřmování.“

Přeji vám požehnané velikonoční období.

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky