Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 16. 1. 2023 do 22. 1. 2023

Oznámení v týdnu od 16. 1. 2023 do 22. 1. 2023

16. 1. Pondělí

Férie

17. 1. Úterý

Památka sv. Antonína, opata

18. 1. Středa

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

15:30 mše svatá – Vacov

17:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

19. 1. Čtvrtek

Férie

15:30 mše svatá – Čkyně

17:00 mše svatá – Lažiště

20. 1. Pátek

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka; Sv. Šebestiána, mučedníka

11:00 pohřeb – Lštění, + Josef Hanzal

15:30 mše svatá – Bohumilice

17:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

21. 1. Sobota

Sobotní památka Panny Marie; Památka sv. Anežky, panny a mučednice

15:00 mše svatá s nedělní platností – Lštění

17:00 mše svatá s nedělení platností – Vlachovo Březí

22. 1. Třetí neděle v mezidobí

Božího slova

08:00 mše svatá – Čkyně

09:15 mše svatá – Lažiště

09:30 mše svatá – Bohumilice

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

11:30 mše svatá – Vacov

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

V neděli 22. ledna 2023 bude se konat při mši svatých sbírka na biblický apoštolát.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17)

Úvahy na osm dní:

1. den: „Naučit se dělat, co je správné“ (Iz 1,12–18; Lk 10,25–36)

2. den: „Až bude spravedlnosti učiněno zadost…“ (Př 21,13–15; Mt 23,23–25)

3. den: „Zachovávej právo, miluj milosrdenství a choď pokorně“ (Mi 6,6–8; Mk 10,17–31)

4. den: „Hle, slzy utiskovaných“ (Kaz 4,1–5; Mt 5,1–8)

5. den: „Zpívat píseň Hospodinovu v cizí zemi“ (Ž 137,1–4; Lk 23,27–31)

6. den: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných…“ (Ez 34,15–20; Mt 25,31–40)

7. den: „Co je teď, být nemusí“ (Jb 5,11–16; Lk 1,46–55)

8. den: „Spravedlnost, která obnovuje společenství“ (Ž 82,1–4; Lk 18,1–8)

Požehnaný nastávající týden vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky