Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 22. 5. 2023 do 28. 5. 2023

Oznámení v týdnu od 22. 5. 2023 do 28. 5. 2023

22. 5. Pondělí

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

23. 5. Úterý

18:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

24. 5. Středa

11:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Jaroslava Píchová

25. 5. Čtvrtek

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; Sv. Řehoře VII., papeže; Sv. Marie Magdalény d Pazzi, panny

16:30 mše svatá – Čkyně

17:30 mše svatá – Bohumilice

26. 5. Pátek

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

10:30 pohřeb se mši svatou – Čkyně, + Ladislav Kordík

18:00 mše svatá na faře – Vlachovo Březí

27. 5. Sobota

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa

14:00 Svatodušní vigilie – mše svatá ve farním kostele Zvěstování Páně – Vlachovo Březí

17:30 mše svatá s nedělní platností – Předslavice

28. 5. Osmá neděle velikonoční

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

08:00 mše svatá – Čkyně

09:30 mše svatá – Bohumilice

11:00 poutní mše svatá ve farním kostele Zvěstování Páně  – Vlachovo Březí, vysílaná živě

14:00 poutní mše svatá – Horosedly

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat ve mši svaté.

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Veliko-nocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti – Biřmování.“

Přeji vám ze srdce požehnané a milostiplné prožití svátků našeho vykoupení!

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky