Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 3. 7. 2023 do 9. 7. 2023

Oznámení v týdnu od 3. 7. 2023 do 9. 7. 2023

3. 7. Pondělí

Svátek sv. Tomáše, apoštola

4. 7. Úterý

Památka sv. Prokopa, opata

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

5. 7. Středa

Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek

08:00 mše svatá – Čkyně

09:30 mše svatá – Bohumilice

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí

6. 7. Čtvrtek

Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

7. 7. Pátek

První pátek: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

17:00 Eucharistická adorace – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

8. 7. Sobota

Sobotní památka Panny Marie

17:30 mše svatá s nedělní platností – Lštění

19:00 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

9. 7. Čtrnáctá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Čkyně

09:30 mše svatá – Bohumilice

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě

15:00 mše svatá s duchovní obnovou s P. Anthony Saji VC misionářem s Afriky – Vlachovo Březí, vysílaná živě

živé vysílaní:/www­.facebook.com/si­mon.stancik/vi­deos/

V neděli 9. července se uskuteční v kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí duchovní obnova s P. Anthony Saji VC, indickým misionářem působícím ve východní Africe.

V 15:00 hod. mše svatá, následuje promluva a komentovaná adorace Nejsvětější svátosti.

Všechny srdečně zveme.

otec Anthony je členem Kongregace vincentinů

pochází z Indie a dlouhá léta působí ve východní Africe (Uganda, Tanzánie, Keňa)

po celém světě vede exercicie zaměřené na uzdravení a duchovní obnovu (v ČR se letos uskuteční od 7. do 12. srpna v Hrotovicích u Třebíče)

je to člověk hluboké víry plný Ducha svatého s láskou k Pánu Ježíši a lidem zocelený mnohým životním utrpením

Požehnané mezidobí vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky