Titulní stranka Římskokatolická farnost Lažiště

Římskokatolická farnost Lažiště

Farní kostel sv. Mikuláše

Farní ves Lažiště je poprvé zmíněna rokem 1352, kdy patřila k Vimperskému panství Petra z Janovic. Roku 1360 se v Lažištích připomíná plebánie. Původně románský a raně gotický kostel sv. Mikuláše byl založen v nejvyšší poloze osady v druhé čtvrtině 13. století. V blízkosti kostelíka se předpokládá existence zaniklého feudálního sídla. Ve středověku bylo prodlouženo kněžiště a přistavěna severní boční kaple a další věž před západním štítem. V roce 1971 zde působil jako farář, kardinál Miloslav Vlk. V současnosti je farnost administrována z Vlachova Březí.

Bohoslužby:

Farni kostel sv. Mikuláše Lažiště

čtvrtek v 16:00 zimní období, v 18:00 letní období – mše svatá, neděli v 9:15 – mše svatá.

Filiální kostel Umučení sv. Jana Křtitele Záblatí

Každá první sobota v měsíci 15:00 zimní období, 18:00 letní období – mše svatá s nedělní platností.

Do farnosti patří tyto obce:

Drslavice, Drslavice – Škarez 1.díl Švihov, Drslavice – Trpín – Švihov, Dvory, Kratušín, Kratušín – Chlístov, Chválov, Lažiště, Pěčnov, Horní Záblatí, Záblatí, Záblatí – Albrechtovice, Záblatí – Hlásná Lhota, Záblatí – Křišťanovice, Záblatí – Řepešín, Záblatí Saladín, Záblatí – Zvěřenice, Zábrdí, Žárovná


Duchovní:

R.D.Mgr. Šimon STANČÍK, administrátor excurrendo, duchovní poradce HZS, JSDH, SDH v českobudějovické diecéze

mob. 604 223 952

Nám. Svobody 58, 384 22 Vlachovo Březí

  • e-mail: rkf.laziste@dic­b.cz
  • č. účtu: 0660078399/0800
  • č. účtu: 5169718379/0800 – zvláštní účet na opravu kostelních varhan

Členové farní rady:

Jaroslava Hasilová

Marie Korchová

Zdena Křížová

Marie Pavelková

David Pěsta

Ing. Jan Šmrha PhD.

Ing. Stanislava Vitoňová


Lažiště:

Kostelník:

David Pěsta, mob. 776 535 518

Varhaníci:

Ing. Jan Šmrha PhD., mob. 608 156 372

Martina Dejmková Šmrhová, mob. 736 287 885

Img. Stanislava Vitoňová, mob. 606 627 636

Záblatí:

Akolyta:

Ladislav Turek, mob. 605 950 227

Kostelnice:

Marie Korchová, mob. 602 487 076

Varhaník:

Daniel Turek, mob. 605 511 142

Katechetka:

Kateřina Stejkozová, mob. 724 589 803


Návštěvy s knězem na faře ve Vlachovo Březí – rád vás příjmu, jen schůzku je nejlépe domluvit si předem (např. telefonicky)

Návštěvy kněze u vás – rád Vás navštívím, nebojte se domluvit se mnou na termínu

RSS | mapa stránekna začátek stránky