Titulní stranka Aktuality Příroda - matka a sestra.

Příroda - matka a sestra.

Přidáno: 1. 7. 2021

Jako každý rok, vstoupily jsme do období prázdnin a dovolených. Pro ty, kteří pracují, není tento čas možná ničím výjimečným. No pro žáky a studenty, je tento čas plný nových zkušeností, nových přátelství, zážitků… a také výletů, které jsou často spojeny s přírodou.

Pověnujme se nyní trochu tématu „Příroda – matka a sestra“. Je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si, ve které se věnuje stvoření – přírodě a vztahu člověka k ní. Trefně si pomáhá výrokem sv. Františka s Assisi, který přírodu nazývá matkou a sestrou. Možná nám hned napadne otázka, jak může být příroda matkou? Zde je třeba zdůraznit, že z našeho křesťanské pohledu nejde o vyznávání nějakých animistických a přírodně-magických prvků přírody. Jde tu o náš vztah k ní. Tak, jako každý z nás ctí matku – vždyť je to i poselstvím Desatera – a projevuje její svou náklonnost, v přeneseném významu máme se dívat podobně i na přírodu. Položme si ruku na srdce a sami sebe se zeptejme, jaký je náš vztah k přírodě jako daru od Boha?! Můžeme zaujmout alibisticky postoj a bránit se, že mi přírodě neškodíme. Ale pokud si dáme otázku, co jsme pro přírodu konkrétně udělali, mnozí z nás se už tak snadno neobhájíme.

Podívejme se na přírodu, jako sestru. Rovněž je zde položen důraz na náš vztah. Kdo je v našem životě sestra? V mnoha případech je sestra tou, kterou si chráníme. I kdyby se cokoli mělo dít, bratr vždy stojí při své sestře. V potížích je právě sestra ta, která nás vyslyší a uklidní. Analogicky můžeme vnímat i přírodu. Chraňme si přírodu jako naši sestru! Nacházejme v ní pokoj, relax a naučme se „vypnout“ na toulkách přírodou, aby nás nepohltila rychlost každodenního života.

Přeji vám požehnané a plnohodnotné prožití letních prázdnin a dovolených. Nezapomeňme i během těchto volných dnů děkovat našemu Bohu a Spasiteli za všechny dary, které nám dává. Váš otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky