Titulní stranka Aktuality Toto pokolení je pokolení zlé.

Toto pokolení je pokolení zlé.

Přidáno: 11. 3. 2021

Náš Pán Ježíš ve své době prohlásil, že „Tato generace je špatná generace.“

Věřím, že tato naše generace je stejně tak špatná generace. Ale mohu se mýlit, doufám, že se mýlím. Já nejsem Syn Boží. Víme však, že Ježíš se nemýlil. Ježíš věděl, o čem mluví. A On varoval lidi o jejich potřebě pokání. Pán Ježíš přišel a povolával lidi k pokání.

Řeknu Vám tři důvody, proč si myslím, že tato generace je špatná. Prvním důvodem je, že už víc nechodíme do kostela. Procento křesťanů, kteří chodí do kostela, je velmi malé. Co to o nás vypovídá? Jít v neděli do kostela, to není žádná velká oběť. Ale my i tak nejdeme do Otcova domu. Uctít si Ho. Uctívat Ho. Už to víc neděláme. Proč?

Druhý důvod, pro který věřím, že toto je špatná generace, je, že už víc nenásledujeme Boží přikázání. My se ani jen nesnažíme následovat Boží přikázání. A v mnohých případech ani Boží přikázání neznáme. My dnes 10 přikázání bereme jako 10 názorů.

Třetí důvod, pro který si myslím, že toto je špatná generace: Vezměte si Jana Křtitele. Jan Křtitel byl zavražděný. Uťali mu hlavu, protože kázal proti Herodesovu nezákonnému manželství. To byl důvod, pro který byl Jan zabitý. To bylo to, co ho dostalo do problémů: kázal proti nezákonnému manželství.

A my žijeme v dobách, kdy jsme odmítli Biblický pohled, Boží pohled na manželství a sexualitu. Odmítli jsme biblický pohled na sexualitu.

Když se postavíte a řeknete: „tak pozor, toto neberu“, budete perzekuovaní, odsouzení, přijdete o práci, cokoli jen chcete.

Toto je špatná generace. Toto je zkažená generace. Lidé říkají: „zanech už tu svou archaickou víru. Žijeme už v 21. století. Přestaň už být konečně takový pověrčivý, nevzdělaný vidlák, zanechej ty svoje katolické hlouposti.“

Pán Ježíš ale řekl: „Královna sama povstane a brzy povstanou i lidé ninivští.“

Žijeme v době velkých znamení a podivností. Pán nám dává znamení, abychom uvěřili. Kolik z Vás už slyšeli o bl. Alexandrině da Costa? Mystičce z Portugalska? Zemřela v roce 1955. Byla beatifikovaná Janem Pavlem II. Žila 13 let jen ze svaté Eucharistie. Žádné jídlo, žádná voda. 13 let. Bylo to lékařsky potvrzené skeptiky, doktory….

Ona je znamením této nevěřící generaci, která nevěří ve svatou Eucharistii, katolíci mezi nimi. Oni nevěří, že Ježíš je skutečně přítomný ve svaté Eucharistii, i přesto, že nám Pán dává znamení.

Kolik z Vás slyšelo o sv. Pátru Piovi? Ano, chcete si povídat o znamení?! Tento velký světec se svými stigmaty, velkými zázraky. To je znamení nevěřící generaci: BŮH SKUTEČNĚ EXISTUJE! Bůh nás skutečně miluje. Ježíš skutečně pro nás trpěl. Jeho ruce, bok i nohy byly pro nás probodnuté. Z lásky k nám zemřel na kříži.

Pán zoufale chce, abyste věřili jeho znamením. Mohl bych tu stát celý den a vykládat o Pánových naléhavých voláních směrem k nám. A opět: tito světci: sv. Páter Pio, sv. Matka Tereza, děti z Fatimy, Alexandrina, oni se postaví a řeknou: „měli jste vědět, měli jste vidět znamení“.

Lidé, kteří dnes odmítají Boha, kteří věří ateizmu, gnosticizmu a způsobům světa, který zavrhuje katolíky jako pověrčivé, nevzdělané vidláky. Myslíte si, že takoví se dostanou do Nebe? Myslíte si, že jsou na cestě do Nebe? I když žijí bezbožným životem?

Něco vám řeknu. Nevím jak vy, ale já se chci dostat do Nebe. Všechno, co chci, je strávit věčnost v Otcově domě, kde nejsou slzy ani bolest. To je můj cíl. To je, pro co jsme byli stvořeni. Máme nesmrtelnou duši, která bude žít navěky. A když přijmeme Pána Ježíše a snažíme se následovat Ho, On nás vzkřísí v Poslední den! A my navěky vstoupíme do Otcova domu. To je to, co chci já.

Ale co řekl Pán Ježíš? „Kdokoli se stydí za mně a za moje slova, můj Otec se bude stydět za něho“.

Opravdu si myslíte, že tato nevěřící generace, která propadla ateizmu a gnosticizmu a světu; myslíte si, že je na cestě do Nebe? JÁ SI TO NEMYSLÍM! A nebojím se říct to. V našem politicky korektním světě si myslíme, že všichni půjdou do Nebe, „dělejte si, co chcete, buďte jen dobří lidé, vždyť všichni půjdeme do Nebe…“

Kde v Bibli se něco takového říká?! Kteří světci něco takového řekli?! „Ó, všichni půjdete do Nebe! Nepotřebujete se snažit být svatí.“ Za posledních 2021 let nebylo něco takového řečeno! Tak proč tomu dnes všichni věří?! PROČ UŽ VÍC NEKÁŽEME O POKÁNÍ?! VÍŘE V RADOSTNOU ZVĚST?! Že Bůh tak miloval svět, že nám dal svého milovaného Syna? A díky Němu můžeme mít věčný život! PROČ UŽ TO VÍC NEKÁŽEME?!

Ptáte se, proč mladí lidé nechodí do kostela? Kdo povstal, aby je varoval? ZACHRAŇTE SE Z TÉTO ZKORUMPOVANÉ GENERACE! A tak se potřebujeme modlit. Aby Pán povolal své proroky a světce v těchto našich časech. Aby každému ohlašovali Radostnou zvěst, aby tak lidé mohli být spaseni.

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky