Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021

Oznámení v týdnu od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021

18. 1. Pondělí

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

19. 1. Úterý

Férie

17:00 mše svatá (na faře) – Vlachovo Březí

20. 1. Středa

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka; Sv. Šebestiána, mučedníka

17:00 mše svatá (na faře) – Vlachovo Březí

21. 1. Čtvrtek

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

16:30 mše svatá – Lažiště

22. 1. Pátek

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

17:00 mše svatá (na faře) – Vlachovo Březí

23. 1. Sobota

Sobotní památka Panny Marie

17:00 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

24. 1. Třetí neděle v mezidobí

Neděle Božího Slova

09:15 mše svatá – Lažiště

10:30 mše svatá – Vlachovo Březí, vysílaná živě https://www.fa­cebook.com/…ncik/v­ideos/

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:15 bohoslužba slova – Lštění

Na bohoslužby 10% osob, svatby a pohřby jen do 10 osob.

Způsob přijímání eucharistie v době epidemie – Podávání Eucharistie na ruku: http://www.farnost-vlachovo-brezi.cz/…be-epidemie/

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5–9)

Úvahy na osm dní:

1. den: Jsme Bohem povoláni – „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás“ (J 15,16a)

2. den: Vnitřně dospíváme – „Zůstaňte ve mně, a já ve vás“ (J 15,4a)

3. den: Tvoříme jedno tělo – „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ (srov. J 15,12b)

4. den: Společně se modlíme – „Už vás nenazývám služebníky… Nazval jsem vás přáteli“ (J 15,15)

5. den: Necháváme se proměňovat slovem – „Vy jste již čisti pro slovo…“ (J 15,3)

6. den: Přijímáme ostatní – „Jděte a neste ovoce, které zůstane“ (srov. J 15,16b)

7. den: Rosteme v jednotě – „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“ (J 15,5a)

8. den: Žijeme ve smíru se vším tvorstvem – „Aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (J 15,11)

Požehnaný nastávající týden vám všem přeje

Váš duchovní otec Šimon

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky